Tempelbouw

Het tempelgebouw is in opdracht van stichting Nehalennia ontworpen door architect Henk Zandee. Archeologisch tekenaar Harry Burgers van de Vrije Universiteit Amsterdam leverde informatie over de Romeinse bouwkunst en de Keltische meetkunde. Het werd gerealiseerd onder leiding van bouwheer Jan Rolloos. Leerlingen van de scholengemeenschap Nehalennia te Middelburg hebben het fraaie eikenhouten dak op ambachtelijke en traditionele wijze vervaardigd onder leiding van docent Wim Mulder. Collega Bram Slabbekoorn legde het elektra aan. Bovendien schonk de scholengemeenschap een door docent Hans Zuidema vervaardigde geslaagde moderne versie van een standbeeld van de godin. Dit is tegen de linker binnenwand geplaatst.

Romeinse vondsten

Tegen de achtermuur van de tempel is een replica bevestigd van een votiefsteen voor Nehalennia uit de Oosterschelde. Daarboven is een glazen scherm geplaatst met een zeventiende-eeuws citaat “Gens Batavorum Amici et Fratres Romani Imperii (De stam der Batavieren zijn vrienden en broeders van het Romeinse Rijk). Verder is een aantal vitrines te bekijken met vondsten uit de Romeinse tijd (bruiklenen van de provinciale archeologische diensten van Zeeland en Zuid-Holland). De vloer is deels geplaveid met leisteen uit een middeleeuwse christelijke kerk. In het midden daarvan is een mozaïek gelegd van oorspronkelijke Romeinse dakpanscherven. De verf voor de tempelmuren is speciaal ontwikkeld naar klassiek voorbeeld en volgens het traditionele procedé bereid en opgebracht. Onder het dak heeft de architect in de gevel een band aangebracht van basalt, die lager wordt herhaald liggend op de zuilengalerij. Deze twee banden geven een knipoog naar het materiaal waar vroeger veel Zeeuwse zeeweringen van werden gemaakt.

Foto replica godin Nehalennia

Tempelhof

De zogeheten cella, de destijds alleen voor priesters toegankelijke binnenruimte, wordt omgeven door een zuilengalerij. De tweeëntwintig pilaren zijn speciaal voor de herbouw in China in hardsteen gehouwen naar Romeinse trant en voorzien van marmeren plaatjes met naam of motto van sponsors die de betreffende zuil destijds hebben geadopteerd. Een tempelhof van gras, grint en schelpen omzoomd met rozenbottels geeft het geheel een ruime en rustige sfeer. Het gebouw wordt ’s avonds op duurzame wijze feeëriek verlicht. In de tempelhof staat een informatiebord met de prachtige impressie van de verzonken haven- en tempelstad Ganuenta door archeoloog en illustrator Mikko Kriek. Het bord is gemaakt door Erfgoed Zeeland en de stichting Nehalennia en gefinancierd door de gemeente Noord-Beveland.

Foto tempel door Ronnie Verrijzer
Foto door: Ronnie Verrijzer

Was het in het echt zo?

Het is onbekend hoe de originele tempel er precies heeft uitgezien, maar het ontwerp is, mede door advisering van professionele archeologen uit Amsterdam, een betrouwbare benadering van wat het geweest zal zijn. De vormgeving is gebaseerd op de gangbare klassieke tempelbouw in Noordwest-Europa.

Afbeelding Ganuenta - Colijnsplaat
De Romeinse haven Ganuenta (180-230 na Chr.) - Sfeerbeeld door: Mikko Kriek (BCL Archaelogical Support)
Deel deze pagina via: