Beelden van Nehalennia

04 januari 2014

Bijdrage van: Johan

Opgedoken afbeeldingen van Nehalennia

Bij tempels horen ook beelden. Hun aantal is altijd gering in vergelijking met dat van altaren. Uit de Oosterschelde komen drie beelden van Nehalennia en fragmenten van tot dusver vermoedelijk zes andere. De beelden van Nehalennia, zowel de staande als de zittende zijn circa 80 cm hoog. Er is er maar één bijna in zijn geheel bewaard, zij het in drie stukken. Van een heel andere orde zijn kleine kalkstenen beeldjes. Ze waren slechts circa 25-30 cm hoog. Er zijn er vijf geborgen, alle zonder kopje. Deze Nehalenniaatjes behoren tot een categorie (waarvan ook terracottabeeldjes en munten deel uitmaken) die men zou kunnen omschrijven als de offergaven van de kleine man. Nehalennia kwam niet voort uit de Romeinse cultuur. Zij is van Keltische herkomst. Maar de Romeinen namen altijd gemakkelijk de goden van overwonnen volkeren over. Dat deden ze ook met Nehalennia. We weten echter niets van haar buiten wat er in Colijnsplaat en Domburg is aangetroffen. De fraaiste altaren zijn die met een afbeelding, zoals de kopie die in de tempel hangt. De omlijsting van de beeltenis is als het ware een tempel in miniatuur. Een driehoekige gevelbekroning (fronton of trimpaan) rust op een hoofdbalk (architraaf), die gedragen wordt door gecanneleerde pilasters met Corinthische kapitelen. De nis heeft bovenin de vorm van een schelp. Nehalennia is in de regel zittend afgebeeld, op een troon of bank. Ze draagt nooit een hoofdbedekking. Haar kleding bestaat uit een lang, tot de voeten reikend gewaad met daaroverheen een iets kortere mantel. Op de mantel is nog een schoudermanteltje bevestigd. Dit pelerientje is uniek; er is niet één andere godheid die dit draagt. Op haar schoot houdt zij een schaal of mandje met appels. Naast Nehalennia, meestal aan haar rechterzijde, zit, ligt of staat bijna altijd een hond. Een kleine groep van vijf altaren vertoont een staande Nehalennia. Meestal staat zij dan met de voet op de voorsteven van een schip.

0 reactieshttp://www.nehalenniatempel.nl/article.php?story=20140104144212652