Nehalenniatempel Nehalenniatempel
 Menu  
Home
Nieuws
Educatie
Contact
Organisatie
Privacyverklaring
Inloggen

-- Geschiedenis --
Romeinse periode
Vondst votiefstenen
Bouw tempel

-- Linken --
Steigers Colijnsplaat
Colijnsplaat Archief
Romeinse tijd
De Eenhoorn


 Over Nehalennia en de reconstructie van haar Gallo-Romeinse tempel    

Een sensationele archeologische vondst
Op 14 april 1970 haalde schipper K.J. Bout, terwijl hij met zijn kotter, de Tholen 6, in de Oosterschelde aan het vissen was, drie brokken zandsteen en een stuk kalksteen op. De drie stukken vormden samen een beeldje van een vrouw met een schaal vruchten op haar schoot en een hond aan haar zij.

Het bleken delen van een altaar te zijn. Op het onderstuk stond een Latijnse inscriptie: "Aan de godin Nehalennia heeft Marcus Agricola, burger van Trier, zouthandelaar te Keulen, zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden". Op 7 augustus 1970 voer schipper Bout met medewerkers van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden uit voor nader onderzoek. Al spoedig kwamen stukken van Romeinse dakpannen boven water. Dat wees op de aanwezigheid van een gebouw. Meteen daarop werd een klein altaar opgehaald. Het gebouw was dus een tempel. Uit een in 1971 door de Geologische Dienst en Rijkswaterstaat uitgevoerd onderzoek blijkt dat het gaat om een kleiplateau van circa 400 x 400 m op een diepte van 25 m op de noordelijke helling van de Schaar van Colijnsplaat, ongeveer een halve kilometer noordwestelijk van waar de herbouwde tempel nu staat. Later is het duiken jarenlang voortgezet door een particulier, J. Valster, die veel wist te bergen en zoveel mogelijk gegevens verzamelde over de vindplaats. Sinds een jaar of tien wordt er nu verder systematisch onderzoek gedaan door het officieel erkende Nehalennia Archeologisch Duikteam (http://www.nehallenia.com). Waarnemingen worden overigens zeer bemoeilijkt door de grote diepte en door de sterke stromingen. Bovendien wordt door het opdwarrelende zand het zicht soms tot bijna nul gereduceerd. De opbrengst tot dusver is ruim 300 altaren, waarvan er circa 100 compleet of bijna compleet zijn, en daarnaast tal van andere overblijfselen uit de Romeinse tijd: dakpannen, andere fragmenten van gebouwen, gebruiksvoorwerpen. Daarmee behoren deze opvissingen en opduikingen van de laatste decennia tot de grootste en belangwekkendste archeologische vondsten aan de noordwestelijke grens van het Romeinse keizerrijk uit de eerste paar eeuwen van onze jaartelling.

Verantwoording Wie meer wil weten, vindt veel informatie en verdere verwijzingen in: P. Stuart, Nehalennia. Documenten in steen. (Goes 2003) J.A. Trimpe Burger, De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia. (Middelburg 20023)

www.nehalenniatempel.nl www.nehallenia.com

augustus 2006 Stichting Nehalennia Colijnsplaat Gerelateerd  
  • (http://www.nehallenia....
  • www.nehalenniatempel.nl
  • www.nehallenia.com
  • Meer door.. Anonymous
  • Meer van.. Nieuws

  •  Artikel opties  
  • Email artikel
  • Afdrukversie artikel


  •  Copyright 2005 Stichting monument Nehalennia Een webportal van De Pree e-Consult